Ewelina Pustała

 

NIP 6871803254    REGON 181081452

STANDARDY NASZEJ WSPÓŁPRACY

KONTRAKT WSPÓŁPRACY

Czym jest kontrakt współpracy?
Rodzaj umowy, zawieranej pomiędzy trenerem, a podopiecznym. Najczęściej zawierany w formie ustnej. Podopieczny wraz z trenerem ustala, co będzie wchodziło w skład jego treści.


Jaki jest cel zawarcia kontraktu?

Celem kontraktu jest ustalenie obszaru praw i obowiązków trenera i podopiecznego w okresie trwania współpracy. Kontrakt ma zapewnić bezpieczeństwo i ustala się go na początku współpracy  w momencie gdy trener utwierdzi się, że jest wstanie pomóc podpieczeniu, a podopieczny wyrazi chęć współpracy.

 

Formalne aspekty kontraktu:
1. Terminy i czas spotkań ustalane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.
2. W trakcie pierwszych spotkań ustalone zostaną cele oraz ramy współpracy.
3. Trener zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczących informacji ujawnianych w trakcie spotkania z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 
4. W sytuacji niewystarczających kompetencji trenera, podopieczny zostanie skierowany do odpowiedniego specjalisty.
4. Czas trwania współpracy zależy od ustalonego celu.
5. W sytuacji nie odwołania spotkania z wyprzedzeniem (przynajmniej jednego dnia) podopieczny ponosi całkowity koszt treningu. 
6. Spóźnienie podopiecznego nie wydłuża czasu spotkania chyba, że trener uzna podczas spotkania inaczej.

 

Płatność:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

83 1020 2980 0000 2302 0071 6217